Address : 105 Kam Tin Shi, Yuen Long, N.T. Yuen Long

Tel : (852) 2473 2222

Fax : (852) 2473 6955

Agents Information:
Chan Chik Hung(Director) Licence No.: E-055249 9177 8899
Gabbana Tsang Licence No.: S-198632 9172 2222
Ewing Ma Licence No.: E-406132 9885 4999
Benny Fu Licence No.: S-078233 6997 3177
Fanny Tsang Licence No.: S-249908 9770 5777
William Sham Licence No.: S-321148 6331 9111