Address : 105 Kam Tin Shi, Yuen Long, N.T. Yuen Long

Tel : (852) 2473 2222

Fax : (852) 2473 6955